Õppeaasta lõpus küsisime tagasisidet meie kooli ja treenerite tegevuse kohta. Küsitluses osales 75 lapsevanemat, kes andsid tagasisidet meie koolile ja treeneri tegevusele. Küsitlusest selgus, et 93,3% vastanutest on kas pigem rahul või väga rahul treeneriga. See on suur kompliment meie treeneritel! Aitäh! Lisaks oli võimalus kõigil lastevanematel edastada soovi korral kiidusõnad treenerile. Täname kõiki vastajaid ning tegite meie treeneritel tuju rõõmsaks ülimalt positiivse tagasisidega. Aitäh teile! Muidugi edastati ka negatiivset tagasisidet ning oleme selle aususe eest samuti tänulikud. Need on kohad, kus saame ennast parandada!

Toome välja mõningad lastevanemate tagasiside treenerite kohta:

Usume, et oleme täitnud lastevanemate ja laste ootused treeningute ja kooli informatsiooni leviku kohta. 90,7% lapsevanemaid said piisavalt informatsiooni kooli tegevuse kohta.

Tagasisidet saad vaadata siit – VAATA TAGASISIDET