Õppeaasta lõpus küsisime tagasisidet meie kooli tegevuse kohta ning siin on toodud välja mõningad tulemused. Küsitluses osales 75 lapsevanemat, kes andsid tagasisidet meie kooli ja treeneri tegevusele. Täname kõiki vastajaid ning tegite meie treeneritel tuju rõõmsaks ülimalt positiivse tagasisidega. Aitäh teile! Muidugi edastati ka negatiivset tagasisidet ning oleme selle aususe eest samuti tänulikud. Need on kohad, kus saame ennast parandada!

52% lastest on käinud meie koolis treeningutel rohkem kui 1 õppeaasta

93,3% lastevanematest on pigem rahul või väga rahul treeneri tööga

90,7% lastevanematest on saanud piisavalt informatsiooni õppetöö kohta

 

Lapsevanemad said soovi korral edastada kiidusõnad treeneritele: