Mis hakkab edasi saama meie treeningutega, seda veel ei tea. Kõik oleneb olukorrast, mis valitseb järgmise nädala lõpus. Sellega seoses kindlasti olete mõelnud, et mis saab õppemaksust?
Alates aprillist on õppemaks vastavalt olukorrale järgmine:
  1. Olukord ei muutu, st spordihallid jäävad suletuks ka aprilli alguses ja treeninguid ei või läbi viia endiselt (huviharidus peatatud) – edastame kohatasu arved vastavalt summas 15€ ja mitte pearaha saajatele 20€ (vt õppeaksueeskiri – https://kalevkjk.ee/oppemaks/)
  2. Olukord muutub selliselt, et treeninguid võib läbi viia (huviharidus lubatud/lubatud piirangutega), aga mitte spordihallides, vaid vabas õhus (metsas, staadionil, pargis) – need lapsed, kes saavad treeningutel osaleda esitame õppemaksu arve vanaviisi, teistele kohatasuarved
  3. Olukord on stabiliseerunud ja treeninguid võime jätkata vanaviisi – õppemaks jätkub vanaviisi