SPORDIKLUBI KINNITAMINE

Spordiklubi kinnitamise info

Harrastaja või harrastaja esindaja peab kinnitama, millisele spordiklubile kohaliku omavalitsuse sporditegevuse toetus eraldatakse.  Kinnituse saab teha peale seda, kui oleme saanud lapse nime ja isikukoodi ning need andmebaasi kandnud. Kuna klubi esitab iga järgneva aasta toetuse taotluse nimekirjad 1.novembriks, peab lapse isikukood olema teatatud meile hiljemalt 30.oktoobriks.

Kinnituse peab tegema igal aastal Tallinna linna ja Viimsi valla puhul ajavahemikus 1.oktoober-1.detsember, Harku valla puhul oktoober-30.november.

Kui laps jääb 30.oktoobriks taotlusesse kandmata või kinnitus tähtajaks tegemata, kehtivad kõrgemad õppemaksud terve järgneva kalendriaasta jooksul või kuni asendatakse klubist lahkuja.

Klubiga liitunud uute 7-19 -aastaste laste käimasoleva aasta kohta tehtav kinnitus ei kindlusta klubi sama kalendriaasta KOV sporditegevuse toetusega.  Seetõttu kehtib kuni järgmise kalendriaasta toetuste määramiseni KOV toetuse võrra kõrgem õppemaks. Juhul, kui on klubist lahkujaid, kes tühistavad kinnitused, asendab klubi lahkujad sama vanusegrupi uute liitujatega liitumise järjekorras ning nimetatutele hakkab kinnituse tegemise järel kehtima madalam õppemaks.

Sporditegevuse toetus on nähtud ette spordiklubidele ja -koolidele  kergejõustikuga tegelevate 7-19 -aastaste rahvastikuregistri järgi Tallinnas, Viimsi või Harku vallas sissekirjutust omavate laste ja noorte ning 4-19 -aastaste puuetega laste ja noorte kohta. Järgneva aasta kinnituse peavad lapsevanemad tegema järgmise aasta 1.jaanuariks 7-aastaseks saanud lastele.

Tallinnas, Viimsi või Harku vallas sissekirjutust mitte omavate laste vanematel palume rääkida KOV toetusest kohaliku omavalitsuse vastutava ametnikuga või spordiklubi juhatajaga.

Tallinna, Viimsi või Harku valla elanik sisene lapse spordiklubi kinnitamiseks siit!