Õppemaks

Õppemaks (*ilma KOV toetuseta):

  • 1-3x nädalas 35€ (*45€)
  • 4-5x nädalas 40€ (*50€)
  • 2 last ühest perest 2-3x nädalas 50€ (*60€)
  • 2 last ühest perest 4-5x nädalas 60€ (*70€)

Eraldi kehtib õppemaks 7.astme (EKR) treeneritele Harry Seinbergile ja Vello Palmile:

  • 1-3x nädalas 40€ (*50€)
  • 4-5x nädalas 45€ (*55€)

NB! Kui laps on haige või ei saa muul põhjusel terve kuu treeningul osaleda, siis tuleb tasuda kohatasu 15€(*20€) lapse kohta.

* Kui õpilase sporditegevuse toetuse saajaks ei ole 1.detsembriks kinnitatud Tallinna Spordiselts Kalev, kehtivad 7-19 -aastasele õpilasele omavalitsuste toetuse suuruse võrra kõrgemad õppemaksud. Vaata – Spordiklubi kinnitamine.

 

  1. Õppemaks tasutakse jooksva kuu 15.kuupäevaks. NB! Ülekande tegemiseks on vajalik VEMI süsteemi poolt antud viitenumber. Vaata – VEMI
  2. Õppemaksus sisalduv kohatasu 15€ (*20€) kuulub tasumisele sõltumata puudumistest alates septembrist kuni juuni kuu lõpuni. Treeningutest puudumine ei vabasta õppemaksu tasumise kohustusest.
  3. Kui õpilane puudub õppetundidest tervislikel põhjustel rohkem kui kaks nädalat ja Klubi on õpilase haigestumisest kirjalikult teavitatud hiljemalt haigestumisele järgneval kolmandal päeval, on õpilase esindajal kirjaliku avalduse või arstitõendi esitamisel Klubi juhtkonnale võimalus taotleda treeningmaksu vähendamist haigusperioodi eest või puudutud treeningtundide asendamist.
  4. Juuli-august perioodil treenivad ja võistlevad õpilased on kohustatud tasuma õppemaksu. Õpilase eest, kes ei osale suvekuudel tunniplaani välises täiendavas õppetöös, ei ole nimetatud kuudel õppemaksu tasumise ega kohatasu tasumise kohustust.