Õppemaks ühes kuus õppeaastal 2023/2024:

KOV toetusega *
Ilma toetuseta
1x nädalas
30 €
40 €
2-3x nädalas
50 €
60 €
4-5x nädalas
60 €
70 €
2x nädalas eelkooliealiste rühm
40 €
40 €
2 last perest soodustus
-20%
-20%
Kohatasu (sisaldub õppemaksus)
15 €
20 €

* KOV (kohaliku omavalitsuse) toetusKui õpilase sporditegevuse toetuse saajaks ei ole 30. novembriks (kinnitusperiood 01. november – 30. november) kinnitatud Tallinna Spordiselts Kalev, kehtivad alates 7-aastasele ja vanematele õpilastele kohaliku omavalitsuste toetuse suuruse võrra kõrgemad õppemaksud. Spordiklubi kinnitamise juhend – https://kalevkjk.ee/spordiklubi-kinnitamine.

** EKR7 treeneritele (Harry Seinberg) kehtib 5€ kõrgem õppemaks, kuna nad omavad kõrgemat treeneri kutsetunnistust.

Oluline lisainformatsioon:

 1. Õppeperiood kestab 10 kuud ehk september – juuni.
 2. Kergejõustikukooliga lepingu sõlmimine ja õppemakse arvete esitamine toimub läbi VEMI (vt. https://kalevkjk.ee/lapsevanemale/lepingu-solmimine).
 3. Õppemaksu arve esitatakse jooksva kuu eest kuu esimesel nädalal.
 4. Õppemaks tasutakse jooksva kuu 15.kuupäevaks. NB! Ülekandele tuleb märkida VEMI süsteemi poolt antud viitenumber.
 5. Õppemaksus sisalduv kohatasu 15€ (*20€) kuulub tasumisele sõltumata puudumistest alates septembrist kuni juuni kuu lõpuni. Treeningutest puudumine ei vabasta kohatasu tasumise kohustusest.
 6. Juuli-august perioodil treenivad ja võistlevad õpilased on kohustatud tasuma õppemaksu. Õpilane, kes ei osale juuli-august tunniplaani välises täiendavas õppetöös, ei ole nimetatud kuudel õppemaksu tasumise ega kohatasu tasumise kohustust.
 7. Kui teie laps on pearahasaaja ning talle kehtib soodsam õppemaks, siis lepingu lõpetamisel ja hiljem uuesti liitumisel soodsam õppemaks enam ei kehti (näiteks kui leping lõpetatakse mai kuus ja laps soovib uuesti septembris treeningule tulla).
 8. Kui õpilane puudub õppetundidest tervislikel põhjustel rohkem kui kaks nädalat ja Klubi on õpilase haigestumisest kirjalikult teavitatud hiljemalt haigestumisele järgneval kolmandal päeval, on õpilase esindajal kirjaliku avalduse või arstitõendi esitamisel Klubi juhtkonnale võimalus taotleda treeningmaksu vähendamist haigusperioodi eest või puudutud treeningtundide asendamist.
 9. Kui õppemaksu võlg on võrdne või suurem 3 kuu õppemaksuga, siis on Kergejõustikukoolil õigus last mitte enam treeningutele võtta.
 10. Juhul kui õppemaksu tasub mõni kuu üks ja teine kuu teine isik, siis tuleb ülekandel kasutada ikka ühte ja sama viitenumbrit. St. kõik maksete sooritajad peavad teadma viitenumbrit.
 11. Kui lapsevanem ei ole tasunud õppemaksu õigele pangakontole ja pole lisanud viitenumbrit, siis ei kajastu õppemaksuna tasutud summa ka süsteemi poolt Maksu- ja Tolliametile genereeritavas deklaratsioonis ning tulumaks jääb tagastamata.
 12. Õppemaksus sisalduvad ja Klubi tasub järgmised kulud seoses sportlase osavõtuga võistlustel:
  1. Sportlase litsentsitasu Eesti Kergejõustikuliidule
  2. Sportlase osavõtutasud Eesti Kergejõustikuliidu poolt korraldavatele võistlustele (nt Eesti MV, Klubide KV).