Õppemaks

Õppemaks ühes kuus:

KOV toetusega KOV toetuseta*
1x nädalas 30 € 40 €
– EKR 7 tasemega treener** 35 € 45 €
2-3x nädalas 45 € 55 €
– EKR 7 tasemega treener** 50 € 60 €
– Kergejõustik (2x) / jalgpall (1x) UUS!*** 60 € 70 €
4-5x nädalas 55 € 65 €
– EKR 7 tasemega treener** 60 € 70 €
2 last perest soodustus -20% -20%
Kohatasu (sisaldub õppemaksus) 15 € 20 €

 

NB! Kui laps on haige või ei saa muul põhjusel terve kuu jooksul treeningul osaleda, siis tuleb tasuda kohatasu 15€(20€*) lapse kohta.

* Kui õpilase sporditegevuse toetuse saajaks ei ole 1.detsembriks kinnitatud Tallinna Spordiselts Kalev, kehtivad 7-19 -aastasele õpilasele kohaliku omavalitsuste (KOV) toetuse suuruse võrra kõrgemad õppemaksud. Spordiklubi kinnitamise juhend – https://kalevkjk.ee/spordiklubi-kinnitamine.
​*Soodsam õppemaks hakkab kehtima järgmisel kuul.

**EKR7 treeneriteks on Harry Seinberg ja Vello Palm. Nendele kehtib 5€ kõrgem õppemaks kuna nad omavad kõrgemat treeneri kutsetunnistust.

***Kergejõustik/jalgpall treeningrühma kohta saab lähemalt lugeda siit – kergejõustik/jalgpall treeningrühm

  1. Kergejõustikukooliga lepingu sõlmimine ja õppemakse arvete esitamine toimub läbi VEMI.
  2. VEMI-ga liitumine on lapsevanemale kohustuslik. Juhend VEMI-ga liitumiseks – https://kalevkjk.ee/vemi-kohustuslik-registreerumine
  3. Õppemaksu arve esitatakse jooksva kuu eest kuu esimesel nädalal.
  4. Õppemaks tasutakse jooksva kuu 15.kuupäevaks. NB! Ülekandele tuleb märkida VEMI süsteemi poolt antud viitenumber.
  5. Õppemaksus sisalduv kohatasu 15€ (*20€) kuulub tasumisele sõltumata puudumistest alates septembrist kuni juuni kuu lõpuni. Treeningutest puudumine ei vabasta kohatasu tasumise kohustusest.
  6. Juuli-august perioodil treenivad ja võistlevad õpilased on kohustatud tasuma õppemaksu. Õpilane, kes ei osale suvekuudel tunniplaani välises täiendavas õppetöös, ei ole nimetatud kuudel õppemaksu tasumise ega kohatasu tasumise kohustust.
  7. Kui õpilane puudub õppetundidest tervislikel põhjustel rohkem kui kaks nädalat ja Klubi on õpilase haigestumisest kirjalikult teavitatud hiljemalt haigestumisele järgneval kolmandal päeval, on õpilase esindajal kirjaliku avalduse või arstitõendi esitamisel Klubi juhtkonnale võimalus taotleda treeningmaksu vähendamist haigusperioodi eest või puudutud treeningtundide asendamist.
  8. Kui õppemaksu võlg on võrdne või suurem 3 kuu õppemaksuga, siis on Kergejõustikukoolil õigus last mitte enam treeningutele võtta.
  9. Juhul kui õppemaksu tasub mõni kuu üks ja teine kuu teine isik, siis tuleb ülekandel kasutada ikka ühte ja sama viitenumbrit. St. kõik maksete sooritajad peavad teadma viitenumbrit.
  10. Kui lapsevanem ei ole tasunud õppemaksu õigele pangakontole ja pole lisanud viitenumbrit, siis ei kajastu õppemaksuna tasutud summa ka süsteemi poolt Maksu- ja Tolliametile genereeritavas deklaratsioonis ning tulumaks jääb tagastamata.