Õppemaks

Õppemaks ühes kuus:

KOV toetusega KOV toetuseta*
1-3x nädalas 35 € 45 €
– 2 last perest 50 € 60 €
– Harry Seinberg (EKR 7) 40 € 50 €
– Vello Palm (EKR 7) 40 € 50 €
4-5x nädalas 40 € 50 €
– 2 last perest 60 € 70 €
– Harry Seinberg (EKR 7) 45 € 55 €
– Vello Palm (EKR 7) 45 € 55 €
Kohatasu 15 € 20 €

NB! Kui laps on haige või ei saa muul põhjusel terve kuu jooksul treeningul osaleda, siis tuleb tasuda kohatasu 15€(20€*) lapse kohta.

* Kui õpilase sporditegevuse toetuse saajaks ei ole 1.detsembriks kinnitatud Tallinna Spordiselts Kalev, kehtivad 7-19 -aastasele õpilasele kohaliku omavalitsuste (KOV) toetuse suuruse võrra kõrgemad õppemaksud. Spordiklubi kinnitamise juhend – https://kalevkjk.ee/spordiklubi-kinnitamine.

  1. Kergejõustikukooliga lepingu sõlmimine ja õppemakse arvete esitamine toimub läbi VEMI.
  2. VEMI-ga liitumine on lapsevanemale kohustuslik. Juhend VEMI-ga liitumiseks – https://kalevkjk.ee/vemi-kohustuslik-registreerumine
  3. Õppemaksu arve esitatakse jooksva kuu eest kuu esimesel nädalal.
  4. Õppemaks tasutakse jooksva kuu 15.kuupäevaks. NB! Ülekandele tuleb märkida VEMI süsteemi poolt antud viitenumber.
  5. Õppemaksus sisalduv kohatasu 15€ (*20€) kuulub tasumisele sõltumata puudumistest alates septembrist kuni juuni kuu lõpuni. Treeningutest puudumine ei vabasta kohatasu tasumise kohustusest.
  6. Kui õpilane puudub õppetundidest tervislikel põhjustel rohkem kui kaks nädalat ja Klubi on õpilase haigestumisest kirjalikult teavitatud hiljemalt haigestumisele järgneval kolmandal päeval, on õpilase esindajal kirjaliku avalduse või arstitõendi esitamisel Klubi juhtkonnale võimalus taotleda treeningmaksu vähendamist haigusperioodi eest või puudutud treeningtundide asendamist.
  7. Juuli-august perioodil treenivad ja võistlevad õpilased on kohustatud tasuma õppemaksu. Õpilane, kes ei osale suvekuudel tunniplaani välises täiendavas õppetöös, ei ole nimetatud kuudel õppemaksu tasumise ega kohatasu tasumise kohustust.
  8. Kui õppemaksu võlg on võrdne või suurem 3 kuu õppemaksuga, siis on Kergejõustikukoolil õigus last mitte enam treeningutele võtta.