Õppemaks

 1. Õppemaks tasutakse jooksva kuu 15.kuupäevaks. NB! Ülekande tegemiseks on vajalik VEMI süsteemi poolt antud viitenumber. Vaata – VEMI
 2. Õppemaksus sisalduv kohatasu 15€ (*20€) kuulub tasumisele sõltumata puudumistest. Treeningutest puudumine ei vabasta õppemaksu tasumise kohustusest.
 3. Kui õpilane puudub õppetundidest tervislikel põhjustel rohkem kui kaks nädalat ja Klubi on õpilase haigestumisest kirjalikult teavitatud hiljemalt haigestumisele järgneval kolmandal päeval, on õpilase esindajal kirjaliku avalduse või arstitõendi esitamisel Klubi juhtkonnale võimalus taotleda treeningmaksu vähendamist haigusperioodi eest või puudutud treeningtundide asendamist.
 4. Juuli-august perioodil treenivad ja võistlevad õpilased on kohustatud tasuma õppemaksu. Õpilase eest, kes ei osale suvekuudel tunniplaani välises täiendavas õppetöös, ei ole nimetatud kuudel õppemaksu tasumise kohustust.

Õppemaks (*ilma KOV toetuseta):

 • 1x nädalas 15€ (*20€)
 • 2-3x nädalas 35€ (*45€)
 • 4-5x nädalas 40€ (*45€)
 • 2 last ühest perest 2-3x nädalas 50€ (*60€)
 • 2 last ühest perest 4-5x nädalas 60€ (*70€)

Kohatasu 15€ (*20€)

Eraldi kehtib õppemaks 7.astme (EKR) treenerile Harry Seinbergile:

 • 2-3x nädalas 40€ (*45€)
 • 4-5x nädalas 45€ (*50€)

Kohatasu 15€ (*20€)

* Kui õpilase sporditegevuse toetuse saajaks ei ole 1.detsembriks kinnitatud Tallinna Spordiselts Kalev, kehtivad 7-19 -aastasele õpilasele terve järgmise kalendriaasta jooksul omavalitsuste toetuse suuruse võrra kõrgemad õppemaksud. Vaata – Spordiklubi kinnitamine.